Katalog výrobků

Netkanky

Základem výrobků naší firmy jsou aramidové netkané textilie -  Netkanky s obchodním názvem Artema. Netkanka může být buď v provedení sjehlená - Artema S a nebo vpichovaná do perlinky z modifikovaných akrylátů - Artema R.

možnosti netkanek Artema 

Proševy

Přidáním svrchní vrstvy, mezivrstvy nebo spodní vrstvy k aramidové netkance vzniknou různé materiálově provedené proševy s obchodním názvem Artepo. Jestliže je prošev složen se svrchní vrstvy a aramidové netkanky je to Artepo TN . Přidáním spodní vrstvy z tkaniny vzniká prošev Artepo TNT nebo přidáním spodní vrstvy z voděodolné paropropustné membrány dostaneme prošev s obchodním názvem Artema TNM.

možnosti proševů Artepo 

Leštící kotouče

V průběhu roku 2011 spojily své síly, schopnosti, zkušenosti a znalosti v oborech své činnosti dvě firmy Artemas s.r.o. a Bruleko s.r.o. a začaly společně vyrábět a prodávat nové typy leštících kotoučů se sníženou hořlavostí odpadů vznikajících při leštění, delší životností leštících kotoučů a lepšími leštícími vlastnostmi.

 

Bezpečnostní plachty

Bezpečnostní plachta je určena jako ochrana před jiskrami a žhavými úlomky např. při vyprošťování raněných za pomoci brusných a řezných nástrojů, jako ochrana před jiskrami a žhavými úlomky např. při řezání, broušení kovů, při sváření.

Konstrukce bezpečnostní plachty sestává buď z kombinace netkanky ArtemaR nebo proševu Artepo TN.

 

 

Pracovní pomůcky

Při výrobě našich pracovních pomůcek bylo využito proševů Artepo TNT. Jsou určeny k ochraně  Před jiskrami a žhavými úlomky např. při řezání a broušení kovů, při sváření. Jedná se o Nehořlavá klekátka a dalším produktem je Svařečská zástěra.